[Sách] Sách ngược đời xuôi |Gabrielle Zevin

The Storied Life of A.J. Fikry Một tiểu thuyết thú vị dành cho những người yêu sách. Thành công của tiểu thuyết này là ở cách kết cấu và tổ chức tình huống, sáng tạo, bất ngờ, logic, dẫn dắt người đọc và tránh nhàm chán. Điểm làm mình yêu thích quyển sách này là... Continue Reading →

[Sách] Bỉ Vỏ | Nguyên Hồng

Bỉ Vỏ - Nguyên Hồng Việt Nam danh tác Ấn bản 2015 của Nhã Nam, theo ấn bản đời đầu do NXB Đời Nay thực hiện năm 1938. Nguyên Hồng viết bỉ vỏ lúc 16 tuổi, tiểu thuyết đầu tay được Giải phóng sự tiểu thuyết 1937 của Tự Lực Văn Đàn, là tấm giấy... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑